Forward this page to a friend

Life Course Aging Processes

I takt med, at danskerne bliver ældre, leves mere af livet i den tredje alder. For at flest mulige får en aktiv alderdom, undersøger forskerne, hvordan borgere motiveres til en aktiv livsstil, og hvad der sker i muskler og hjernen, når vi bliver ældre. I tema 2 beskæftiger forskerne sig med aldringsprocesser gennem livsforløbet. De udfører også et såkaldt interventionsprojekt med fokus på fysisk aktivitet som værn mod aldersrelaterede ændringer i muskler og hjerne.